KONKURS ZA PRIJEM U ČLANSTVO UDRUŽENJA LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE

UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE raspisuje konkurs za:

PRIJEM U ČLANSTVO UDRUŽENJA LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE

Lica koja žele da konkurišu u članstvo Udruženja likovnih umetnika Srbije trebalo bi da ispune sledeće uslove:

da su državljani/ke Srbije koji se samostalno, profesionalno i aktivno bave stvaralačkim radom u oblasti likovnih umetnosti i imaju stalno prebivalište na teritoriji Srbije;
da imaju završen umetnički fakultet ili akademiju;
kandidati/kinje koji su završili odgovarajuću školu u inostranstvu moraju da imaju nostrifikovanu diplomu te škole;
kandidati/kinje koji nemaju odgovarajuću školsku spremu mogu konkurisati za člana ULUS-a ako su realizovali jednu samostalnu ili učestvovali na šest grupnih žiriranih izložbi, odnosno umetničkih projekata. Kandidati su u obavezi da podnesu dokaze, odnosno dokumentaciju o ispunjavanju navedenih uslova.

SVI KANDIDATI/KINjE, na osnovu navedenog, dužni su da u digitalnom formatu, u jednom mejlu, ne većem od 15MB podnesu sledeće materijale:

Prijavu za konkurs;
Skenirana dokumenta: ličnu kartu (u slučaju da je čipovana potrebno je dostaviti očitanu verziju), prijavu mesta boravka i dokaz o državljanstvu RS;
Za kandidate/kinje koji su završili umetnički fakultet, odnosno neku od akademija umetnosti, skeniranu diplomu ili uverenje o završenoj školi;
Za kandidate/kinje koji su završili odgovarajuću školu u inostranstvu nostrifikovanu diplomu;
Za kandidate/kinje koji nemaju odgovarajuću školsku spremu, a realizovali su jednu ili učestvovali na šest žiriranih grupnih izložbi ili projekata, podnese dokaze, odnosno dokumentaciju o ispunjavanju navedenih uslova (kataloge sa izložbi ili sl.).
Prikaz umetničke aktivnosti u formi PDF prezentacije rada koja ne sme biti veća od 15 strana, a mora da sadrži sledeće informacije:
-ime i prezime umetnika/ce;

-radnu i umetničku biografiju (samostalne i grupne izložbe, realizovane projekte, učešća u radionicama, stručni boravci i dr);

-određeni broj radova zavisno od oblasti likovne umetnosti kojom se bave:

Slikari/ke – DESET SLIKA (tehnika po izboru);

Vajari/ke – ŠEST SKULPTURA (tehnika po izboru);

Grafičari/ke – DESET GRAFIKA (tehnika po izboru);

Umetnici/e koji stvaraju u oblasti proširenih medija – ŠEST RADOVA I/ILI PROJEKATA (medijum po izboru).

U slučaju procesualnih, audio i video radova, potrebno je da prezentacija sadrži link (YouTube, Vimeo ili sl) za pregled istih.

Svi aplikanti mogu da dostave dodatni materijal (crteže, fotografije, kolaže, video zapise, tekstualne materijale i sl.) koji je relevantan za njihov umetnički rad.

PDF prezentacije selektovanih kandidata koje Umetnički savet odabere, a Upravni odbor potvrdi, biće objavljene javno na sajtu Udruženja kako bi bile dostupne širem članstvu koje će se o novoprimljenim kandidatima izjasniti na Skupštini Udruženja.

Kandidati/kinje mogu podneti i dopunski materijal o svom stvaralaštvu (kataloge sa izložbi, web adrese, društvene mreže, kritike i dr.)
Dokaz o uplati iznosa od 5.000,00 dinara koji pokriva članarinu za prvu godinu i produkciju Izložbe Novih članova. Uplata se vrši na žiro račun ULUS-a prema sledećim instrukcijama:
Svrha uplate: kotizacija za izložbu Novi članovi ULUS-a.
Primalac: ULUS, Mali Kalemegdan 1, 11000 Beograd,
Broj žiro računa: 325-9500600026388-38
Bez obzira na rezultate žiriranja kotizacija se ne vraća.
Napomena: Naziv PDF prezentacije radova, kao i svih ostalih fajlova koji se prilažu treba biti napisan u sledećem formatu: IME (razmak) PREZIME (razmak) SEKCIJA (razmak) GODINA PODNOŠENjA APLIKACIJE (razmak) BROJ FAJLA (na primer, 1-Prijava na konkurs, 2-Kopija lične karte, 3-Diploma…i tako na dalje, prema gore navedenom spisku potrebnog materijala).

Napomena 2: Svi umetnici/e koji smatraju da se ne mogu predstaviti u sklopu gore navedenih propozicija za radove, pozvani su da se predstave u formi koju smatraju primerenom za prezentovanje svog rada, a koju će Umetnički savet takođe razmotriti.

Rezultati konkursa biće objavljeni u roku od dva meseca od dana isteka konkursa na sajtu ULUS-a. Kandidati/kinje imaju pravo žalbe Upravnom odboru u roku od 7 dana od objavljivanja rezultata.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni Odbor ULUS-a na predlog Umetničkog saveta. Ova odluka postaje punopravna tek pošto je potvrđena na Skupštini ULUS-a.

Kandidati/kinje koji budu primljeni u članstvo ULUS-a obavezni su da se odazovu pozivu Umetničkog saveta za učešće na Izložbi novih članova/ca Udruženja i dostave tražene materijale u zahtevanom roku. Tačan datum održavanja izložbe biće blagovremeno objavljen.

Upravni odbor zadržava pravo da umetnika/cu koji se ne odazove ovom pozivu ukloni sa liste novoprimljenih članova/ca.

Konkursni materijal se dostavlja na mejl: ulus.noviclanovi@gmail.com u periodu od 4-24. novembra 2020.

Više informacija o konkursu i prijemu u članstvo mogu se dobiti na sajtu ULUS-a https://ulus.rs/, u rubrikama ČLANSTVO i O NAMA, ili slanjem pitanja na mejl: ulus.noviclanovi@gmail.com. Pravilnik o prijemu u članstvo nalazi se u rubrici STATUT I PRAVILNICI, a svi/ kandidati/kinje je potrebno da se detaljno informišu o sadržaju istog, kao i o Statutu i ostalim pravilnicima kojima se uređuje rad Udruženja.

Umetnički savet ULUS-a

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име