Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, бр. 95/10), члана 135. став 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС , бр. 88/09, 95/10 и 36/18) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“, бр. 7/11, 95/16 и 96/21), Министарство одбране објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије

Право пријављивања кандидат на добровољно служење војног рока са оружјем и војностручно оспособљавање за резервне официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2022. години навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови:

да је држављанин Републике Србије;

да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);

да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;

да је здравствено способан за војну службу;

да није одслужио војни рок са оружјем и

да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за војностручно оспособљавање за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;

да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије

Пријаву кандидат може поднети:

одласком у надлежни центар Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта,

електронским путем преко портала е-управе, апликација „Добровољац“ и на шалтерима ЈП „Пошта Србије“.

Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.

Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:

фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и биографију.

Кандидат за војностручно оспособљавање за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:

уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и

писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата војностручно оспособљавање за резервне официре у Војсци Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.

Закључивање уговора

Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуираву у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране „www.mod.gov.rs„.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије у 2022. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.

Упут кандидата се реализује 1. децембра.

Промоција добровољног служења војног рока са оружјем одржаће се у Чачку:

07. новембра 2022. године у Машинско-саобраћајној школи са почетком у 12:30

10. новембра 2022. године у Прехрамбено-угоститељској школи са почетком у 11:00

У Гучи:

09. новембра 2022. године у Средњој школи „Драгачево“ са почетком у 11:00

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име