Grad Čačak daje dodatnih 3,2 miliona dinara za crkve i verske zajednice

Foto: 032info

Grad Čačak je raspisao javni konkurs za dodelu sredstava radi sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji grada u ukupnom iznosu od tri miliona i dvesta hiljada dinara.

Sredstva su predviđena za realizovanje programa u cilju unapređivanja verskih sloboda i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa.

JAVNI KONKURS
ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM
ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2022. GODINI

1. Predmet ovog konkursa je dodela sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u cilju unapređivanja verskih sloboda i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa.

2. Pravo na dodelu sredstva imaju crkve i verske zajednice za realizaciju programa iz oblasti graditeljstva, obrazovanja, kulture i nauke.

3. Osnovni uslovi za dodelu sredstava su:
– da podnosilac programa ima status pravnog lica,
– da je sedište podnosioca programa na teritoriji grada Čačka,
– da je podnosilac programa osnovan u skladu sa propisima kojim je uređeno njegovo osnivanje,
– da se program realizuje na teritoriji grada Čačka.

4. Kriterijumi za dodelu sredstava su:
– karakter i značaj programa,
– kapacitet za realizaciju programa,
– dosadašnja iskustva u realizaciji programa,
– broj korisnika prema kojima je usmeren program.

5. Pravo na dodelu sredstava nemaju crkve i verske zajednice kojima su sredstva za
realizovanje Programa u 2022. godini već dodeljena.
6. Konkursnu dokumentaciju crkve i verske zajednice mogu preuzeti na pisarnici Gradske uprave grada Čačka na šalteru broj 12 ili na sajtu www.cacak.org.rs (prijava i smernice).
7. Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici grada Čačka (www.cacak.org.rs.). Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
8. Prijave na konkurs, u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Čačka – Komisija za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama, ul. Župana Stracimira broj 2, sa naznakom «NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS».

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Milun Todorović

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име