Haos na reciklažnom platou u Ježevicii

Reciklažni plato u Ježevici se prazni od otpada dva puta sedmično. Kapacitet ovakvog reciklažnog platoa je prilagođen potrebama korisnika usluga, kao i dinamika pražnjenja posuda. Svaka posuda ima vidno obeležen natpis sa vrstom smeća za koju je namenjena.

Problem nastaje kada se prostor i posude reciklažnog platoa koriste na neadekvatan način, tako da se čak pretvaraju u male divlje deponije.

Konkretno u dane vikenda, između dva praženjenja posuda za smeće, reciklažni plato u Ježevici je bio pretrpan raznim otpadom kome tu nije mesto. U posudama i oko njih našli su se džakovi sa iznutricama, odnosno klanični otpad, riba, vrtni i kabasti otpad.

Količina smeća je bila tolika da se nije moglo prići platou, a specijalnim vozilom sa grajferom otpad je tovaren u dva vozila.

Očišćen plato

Apelujemo na korisnike usluga da na adekvatan način koriste posude za smeće, da nas pozovu ukoliko imaju otpad koji se ne odlaže na reciklažni plato, kako bi efikasno izvršili uslugu.

Napominjemo da je STROGO ZABRANJENO odlaganje otpada životinjskog porekla na mesta gde se odlaže kućno smeće. Tretman odnosno odlaganje takvog otpada je posebno propisan zakonom.

JKP „Komunalac“ Čačak

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име