Жене – снага и стуб Србије

Услови за пријаву на конкурс 

Право пријаве на конкурс имају жене без трајно решеног радног статуса које имају навршених 18 година живота и имају стални боравак на територији Републике Србије.

Правила за попуњавање template пословног плана

Приликом израде пословних планова, неопходно је испунити следећа правила:

 • пословни план мора бити попуњен у Microsoft Office Word-у, фонт Times New Roman, величина фонта 12, параграф подешен са леве стране (Align Text Left), проред између редова 1,15;
 • пословни план не сме бити јавно објављиван до завршетка конкурса;
 • пословни план мора бити написан на ћириличном писму.

Неопходна документација која се доставља

 • Образац 1 – Пријава кандидаткиња за учешће на конкурсу;
 • Образац 2 – Сагласност за коришћење личних података за потребе конкурса;
 • Образац 3 – Бланко шаблон (template) пословног плана;
 • Фотокопија личне карте или пасоша (извод из читача) кандидаткиња;
 • Уверење о држављанству.

 Рок за пријаву на конкурс

Пословни план са пратећом документацијом послати електронским путем, на адресу office@fondacijasnd.rs, најкасније до 1. фебруара 2023. године до 12 часова. Попуњене обрасце је неопходно својеручно потписати и послати на наведену имејл адресу заједно са фотокопијом личне карте или пасоша, у виду pdf документа. Пословни планови достављени након назначеног датума неће бити узети у разматрање. За све додатне информације у вези са условима конкурса и потребном документацијом можете се обратити на имејл адресу natalijajovanovic@fondacijasnd.rs .

Награде

Jeднократна и бесповратна финансијска подршка за реализацију пет најбољих пословних планова. Предност у селекцији имаће пословни планови који имају за циљ оживљавање старих заната, подстицање локалног економског развоја, развој пољопривредних добара, као и пружање подршке нематеријалном наслеђу у Србији.

 Процес селекције

Најбоље пословне планове одабраће стручна комисија. Ранг-листа ће бити објављена 10. фебруара 2023. године, на сајту Фондације „За српски народ и државу“, на веб-адреси https://fondacijasnd.rs/.

Обавезе награђених кандидаткиња

 • Кандидаткиње које добију подршку за реализацију својих пословних идеја биће у обавези, уколико већ нису регистроване у АПР-у, да у најкраћем року, не дужем од тридесет радних дана, региструју правно лице.
 • Кандидаткиње које добију подршку за реализацију својих пословних идеја биће у обавези да радно ангажују најмање једно лице са уговором на неодређено време и да доставе доказ о томе.
 • Награђене кандидаткиње биће у обавези да након добијања финансијских средстава за подршку својих пословних идеја послују најмање 36 месеци.
 • ПРЕУЗМИТЕ ОБРАСЦЕ ОВДЕ

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име