Milica Dačić predstavljala Srbiju na Generalnom odboru PS PSJIE

Članica stalne delegacije u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Milica Dačić učestvovala je na sastanku Generalnog odbora za pravdu, unutrašnje poslove i bezbednosnu saradnju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se, u okviru turskog predsedavanja PSJIE, održao u formi videokonferencije.

Tema sastanka bila je „Efikasnost pravosuđa tokom globalne pandemije: nove usluge i prakse“. Na sastanku su, pored delegacije Velike Narodne skupštine Turske, kao domaćina sastanka, učestvovale delegacije parlamenata Grčke, Rumunije, Bugarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

O digitalizaciji usluga u oblasti pravosuđa u Turskoj govorio je zamenik ministra pravde Jakup Mogul, koji je informisao prisutne da će u cilju smanjivanja zaražavanja virusom COVID-19 u sudnicama, više od 40 miliona sudskih podnesaka biti prebačeno u digitalnu formu. Tursko predsedavnje je istaklo važnost efikasnog rada Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i u periodu nakon pandemije COVID-19 i najavilo održavanje sastanka Stalnog odbora u Ankari u maju i Plenarno zasedanje Parlamentarne skupštine u junu 2021. godine.

Foto: Narodna skupština Republike Srbije

Milica Dačić je u svom obraćanju istakla da Narodna skupština već godinama aktivno učestvuje u aktivnostima Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, u želji da doprinese regionalnoj saradnji u svim oblastima i postizanju mira i stabilnosti u regionu Jugoistočne Evrope.

„Primena digitalizacije u oblasti pravosuđa u našoj zemlji sprovedena je veoma uspešno, ne samo kada su u pitanju onlajn elektronski servisi, već i čitavi segmenti određenih postupaka koji su sa neposrednog fizičkog prevedeni na virtuelni elektronski teren“, istakla je Dačić.

U svom izlaganju navela je nekoliko dobrih primera koji dokazuju da se i u uslovima globalne pandemije može olakšati dostupnost usluga građanima u pravosuđu.

„Primer za to je eAukcija, elektronska platforma za prodaju nepokretnosti i pokretnih stvari u izvršnom postupku koja predstavlja centralno, transparetno i svima dostupno mesto za javno nadmetanje, umesto donedavno održavanih fizičkih nadmetanja, lokacijski ograničenih i potpuno nedostupnih svim potencijalnim interesentima. Rad ove platforme kao jedine adrese za nadmetanje sa svim primenjivim zaštitnim merama, pored sprečavanja zloupotreba karakteriše znatno veći broj ponudilaca i posledično veće iznose najpovoljnijih izlicitiranih ponuda“.

Drugo informaciono rešenje, navela je Dačić, jeste elektronska oglasna tabla za isticanje svih oglasnih primeraka u izvršnom postupku, koja je u primeni već skoro godinu dana i kojom je prvi put u jednoj vrsti postupka valjano zamenjena fizička oglasna tabla sa nepregledno istaknutim pismenima. Treći dobar primer je inovirani portal sudske prakse koji je dostupan svima besplatno, pored presuda, odluka i pravnih shvatanja VKS i apelacionih sudova i prakse Privrednog apelacionog suda. Trenutno se radi na unošenju u bazu anonimizovanih odluka Upravnog suda i to se može očekivati u prvom kvartalu 2021. godine. Dačić je informisala i da je u toku automatsko rasknjižavanje plaćenih sudskih taksi, i da je u cilju povećanja naplate sudskih taksi i automatizacije procesa obračuna taksi i smanjivanja vremena koje je sudijama i sudskom osoblju potrebno za obavljanje ovog administrativnog posla, uspostavljen Centralni sistem za sudske takse. Ministarstvo pravde je u toku 2020. godine samostalno pristupilo daljem razvoju ovog sistema i za privredne sudove, pa se od novembra 2020. godine u ovim sudovima automatski rasknjižava uplaćena taksa. U toku je nastavak ovog projekta koji za cilj ima omogućavanja online plaćanja sudskih taksi putem Portala pravosuđa, aplikacije eSud, ali i putem POS terminala na šalterima privrednih sudova, što predstavlja aktivnost koja će poboljšati rangiranje Republike Srbije na Doing Business listi Svetske banke.

Na kraju, Dačić je informisala da je počeo rad na prvom registru punomoćja u našoj zemlji koji će omogućiti efikasno dislocirano obavljanje poslova pred subjektima za koje su punomoćnici ovlašćeni da postupaju. Na jednom mestu svi će moći da pohrane izdato ovlašćenje, a struktuirani podaci o vlastodavcu će se automatski čitati na dnevnom niovu u smislu provere stanja u matičnim knjigama, kako bi svaka promena subjektiviteta bila pravovremeno notirana u registru. Cilj je da se uključe diplomatsko-konzularna predstavništva kako bi našim građanima u inostrantvu konačno omogućili da mogu da deponuju punomoćje i ne angažuju fizičko slanje ka Srbiji, zaključila je Dačić u svom izlaganju, uz konstataciju da su primeri koje je navela samo segment onoga što je Srbija uradila na terenu automatizovanja rada pravosudnih organa putem informaciono-komunkacionih tehnologija tokom Kovid godine.

Na sastanku je usvojen Izveštaj sa preporukama, a svi amandmani koje je predložila delegacija Narodne skupštine su jednoglasno prihvaćeni.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име